Tipy při pořizování výpisu z obchodního rejstříku
Random header image... Refresh for more!

Obchodní rejstřík obecně

Obchodní rejstřík je veřejný seznam obsahují údaje o podnikatelých, které jsou stanovené zákonem. Obchodní rejstřík je vedený rejstříkovými soudy. Do obchodního rejstříku má právo nahlíže každý (prohlížet si můžete například přes internet). Z obchodního rejstříku si také můžete pořizovat kopie a výpisy.

V obchodním rejstříku najdete:

obchodní společnosti
družstva
podnikající fyzické osoby, které mají zápis povinný nebo o něj požádají
některé podnikající zahraniční osoby

Jak se zapsat do obchodního rejstříku:

Musíte podat návrh na zápis a to buď v listinné nebo elektronické podobě. Pro elektronickou podobu je potřeba mít elektronický podpis. Podání musí být na formuláři a návrh musí být podán bez zbytečného odkladu.

Potřebujete udělat změnu v obchodním rejstříku a nemáte na to dočasné peníze? Můžete si půjčit peníze. Na webu půjčky ihned najdete nabídky půjček, srovnání půjček a online formulář.