Tipy při pořizování výpisu z obchodního rejstříku
Random header image... Refresh for more!

Plátci DPH

DPH neboli daň z přidané hodnoty je nepřímá daň. Nepřímá protože je zde odlišný plátce a poplatník. Poplatník je ten, který nakupuje zboží nebo služby, na než se vztahuje daň z přidané hodnoty. Plátce DPH je podnikatelský subjekt registrovaný jako plátce DPH, který daň z přidané hodnoty státu odvede.

Prohlížení informací o plátcích:


Otevřít stránku VYHLEDÁVÁNÍ PLÁTCŮ DPH

Upozornění bude otevřeno nové okno s touto stránkou

Musí být každý podnikatel plátce DPH?

Nemusí, na základě doborovolné regsitrace se můžete registrovat k plátcovství DPH, povině se musíte registrovat k plátcovství pokud Váš obrat za nejbližších 12 předcházejících měsíců přesáhl jeden milion korun. Dále se plátci dělí podle obratu na to kdy podávají přiznání – na měsíční nebo čtvrtletní.